VISI

TERWUJUDNYA SEKOLAH UNGGUL, KOMPETTITIF, BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

MISI

  1. Menjadikan sekolah sebagai pusat pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan berkarakter, produktif, profesional dan mandiri
  2. Menjadikan peserta didik yang kreatif, produktif, profesional dan mandiri
  3. Meningkatkan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri serta Perguruan Tinggi